НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТ

Когато се записвате за екскурзия, е необходимо да носите със себе си следните документи:


• Вашата лична карта за сключване на договор за организирано пътуване в България и лична карта или задграничен паспорт за сключване на договор за организирано пътуване в чужбина ;

• Ясно копие на валидна лична карта или валиден задграничен паспорт на останалите лица, които заедно с Вас ще участват в екскурзията;При записване за екскурзия ние ще Ви издадем следните документи:


• Ваучер - при пътуванията с нощувка;

• Договор за организирано пътуване;

• Касова бележка/ фактура за внесената от Вас сума;

• Застраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ ;

• Сертификат за сключена Застраховка за отговорност на туроператора;


По време на екскурзията е необходимо да носите със себе си следните документи:


• Вашия валиден задграничен паспорт или валидна лична карта;

• За лица под 18 г. с български задгранични паспорти или лични карти, пътуващи сами или с единия от родителите си - нотариално заверена
декларация от родителя (родителите) , който не пътува, че е съгласен детето им да пътува в чужбина придружено от трети възрастен или от втория родител + едно ксерокопие на декларацията;

• Оригинал и копие на Акта за раждане (за лица под 18 г. с български задгранични паспорти или лични карти);