КАК ДА ПЛАТЯ
КАК ДА ПЛАТЯ
Плащанията се извършват - в брой, в офиса на фирмата в:
гр. Самоков, ул. „Търговска” 57


по банков път или на каса на "Изи пей".


* При нареждане на банков превод или на каса, моля отразявайте в "Основание" за каква услуга нареждате сумата и изпратете веднага копие на банковото бордеро по факса или сканирано по електронната поща!
Благодарим Ви!
БАНКОВИ РЕКВИЗИТИ:

"Конкордия - СКЦ" ЕООД

IBAN: BG31UBBS88881000483641/лева

ОББ, клон Самоков